24 Elena Toncheva, ‘Арс Нова и Йоан Кукузел в балканската източноправославна музика през XIV в. [trans. Ars Nova and John Kukuzelis in the Blkan Eastern-Orthodox music in the XIV c.]’, (in Bulgarian), in Религия и Изкуство в културната традиция на Европа. Лятна научна конференция Варна 1998, (Sofia, 1999), 125-135.